Wolkom by

Tiidmasine.

Tsien ferhalen fan of oer Friezen yn it ferline. Fongen yn 10 nûmers. Giest mei werom yn de tiid?
Dit projekt is ûnderdiel fan Arcadia.

01.

De Sinne en de Nacht

De liettekst ‘de Sinne en de nacht’ spilet him ôf yn de tiid fan de jagers en de nomaden. De prehistoarje wolteferstean.

lês mear

02.

Terpelân

Terpelân is in liettekst oer de krêft fan de see en de striid dy 't men eartiids levere hat.

lês mear

03.

De Lêste Slach

'De Lêste Slach' spilet him ôf yn de tiid fan de Fikingen.

lês mear

04.

De Tocht

It giet oan! In liettekst oer de Alvestêdetocht.

lês mear

05.

Goddeloaze Singel

In liettekst oer in singel eastlik fan it Fryske doarp Feanwâlden.

lês mear

06.

Hearen fan it fean

Kensto eins it ferhaal fan de turfstekkers? En fan it ûntstean fan de namme fan it Hearrenfean?

lês mear

07.

Teake

In liettekst oer in histoarysk figuer fan no.

lês mear

08.

Kneppelfreed

Dizze Slach op it Saailân yn Ljouwert gie oer taal en oer wat taal foar minsken betsjut.

lês mear

09.

Wite Swan

IIs, snie en kjeld. In ferhaal oer de hear Willem Barentsz.

lês mear

10.

In Glês fol Spyt

Witsto wat hjir ûnder de kelders yn Ljouwert barre?

lês mear

webside makke troch studio